COLLAGE ABSTRACTO REALIZADO CON CARTÒN, PAPEL, ACRÌLICO, TINTA SOBRE SOPORTE DE CARTÒN ESPECIAL.

Post a New Image Comment

Anonymous Guest