No a la Guerra

No a la guerra. 2014. Tinta sobre cartulina Opalina de 200 gr. 14.8 x 10.7 cm Firmada y numerada por el autor.

Post a New Image Comment

Anonymous Guest